Освітній процес в училищі здійснюється за наступними напрямками:

1. Первинна професійна освіта  випускників 9 класів та отримання повної загальної  середньої освіти одночасно.

2. Первинна професійна освіта  випускників 9 класів без отримання повної загальної  середньої освіти

2. Первинна  професійна освіта випускників 11 класів.

3. Професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовка кваліфікованих робітників за кошти юридичних та фізичних осіб (курсове короткотривале навчання).

Навчальні приміщення.

Навчання  з предметів загальноосвітньої підготовки проводиться в орендованому приміщенні, де раніше була вечірня школа.

Для професійної освіти в основному навчальному корпусі обладнано навчальні класи, спортивний зал, слюсарну, електромонтажну майстерні.

У приміщенні гуртожитку  розташовані майстерні професій будівельного напрямку, бібліотека та деякі навчальні класи.

Графік освітнього процесу

У кожній навчальній групі відповідно до робочих навчальних планів освітній процес на певну кваліфікаційну категорію складається з наступних етапів:

1. Період  теоретичного навчання. Щотижня  з учнями проводяться  як чисто теоретичні уроки так і уроки з професійно-практичної підготовки, а саме уроки виробничого навчання в майстернях або на підприємствах.

Цикл теоретичної підготовки закінчується заліками з кожного предмету, а професійно-практичної підготовки - перевірочною роботою. Тільки оцінка 4 бали та вище дає змогу учню перейти до наступного етапу навчання.

2. Період виробничої практики.

3. Після закінчення практики учні складають "Поетапну кваліфікаційну атестацію", яка в свою чергу складається з:
- практичної частини - виконання кваліфікаційної пробної роботи;
- теоретичної частини - засідання державної кваліфікаційної комісії (захист дипломної роботи, творчої роботи або підсумкового іспиту).

4. За підсумками поетапної кваліфікаційної атестації учням присвоюється певна кваліфікаційна категорія.

Документи про освіту державного зразка

1. Після опанування повного курсу первинної професійної освіти за інтегрованими професіями учні отримують   Диплом кваліфікованого робітника. В дипломі вказані усі професії та відповідні кваліфікації.

У випадку, коли учень достроково припиняє навчання з різних причин він може отримати Свідоцтво про присвоєння  робітничої кваліфікації, якщо він успішно опанував певну професію і йому вже присвоєна певна кваліфікаційна категорія.

У випадку, якщо на час відрахування учню не присвоєна жодна кваліфікація, йому видається Довідка про те, що учень навчався в училищі.

2. Учні, які отримують в училищі повну загальну середню освіту за програмою 10 та  11 класів, на випускному  курсі навчання отримують Свідоцтво  про повну середню освіту.

3. За підсумками  курсового (короткотривалого) навчання  випускники отримують  Свідоцтво про присвоєння  робітничої кваліфікації,

Пластикові документи - Атестат про повну середню освіту.

Типографські - документи - Диплом кваліфікованого робітника,Свідоцтво про присвоєння  робітничої кваліфікації. Серійні номери присвоюються Єдиною державною базою "Освіта".

Усі документи державного зразка реєструються та підтверджуються на відповідні професії  в Єдиній державній базі "Освіта".

 

    

   
Авторські права 2020 © Лиманське професійно-технічне училище. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2014 © Українська локалізація Joomla! Україна.
© ALLROUNDER