Мова освітнього процесу - державна українська мова.

Відповідно до 

- Конституції України (стаття 10);

- Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 р. (стаття 7)

- Закону України  "Про забезпечення функціонування української мови як державної" від 25.04.2019 р. (стаття 21).

1. Мовою освітнього процесу в Лиманському професійно-технічному училищі є державна мова. Державна підсумкова атестація, яка проводиться в училищі, державна кваліфікаційна атестація, поетапна атестація з професій  проводяться державною мовою. Вступні співбесіди та іспити проводяться державною мовою.

Витяг зі  статті 21 Закону України  "Про забезпечення функціонування української мови як державної"  
Держава гарантує кожному громадянину України право на здобуття формальної освіти на рівнях  загальної середньої, професійної (професійно-технічної) державною мовою в  державних і комунальних закладах освіти.
Мовою зовнішнього незалежного оцінювання за результатами здобуття повної середньої освіти та вступних випробувань є державна мова, крім зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов.

2. В Лиманському професійно-технічному училищі  навчання мовою корінних народів України  та вивчення мови  відповідних народів та національних меншин не проводиться в зв'язку з відсутністю такових учнів (заяв). У випадку  надходження таких звертань  це питання буде вирішуватись в залежності від кільксті таких заяв на підставі діючого законодавства.

Витяг зі  статті 21 Закону України  "Про забезпечення функціонування української мови як державної"  
Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття  загальної середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного народу України. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідного корінного народу України поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) із навчанням державною мовою.
Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, гарантується право на вивчення мови відповідних корінного народу чи національної меншини України в комунальних закладах загальної середньої освіти. 

3. В Лиманському професійно-технічному училищі особи з порушенням слуху не навчаютьсяВимоги щодо стану здоров'я  за інтегрованими професіями залізничного та будівельного напрямків забороняють  навчання особам з порушеннями слуху.

Витяг зі  статті 21 Закону України  "Про забезпечення функціонування української мови як державної"  
Особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання жестовою мовою та на вивчення української жестової мови. 

4. В Лиманському професійно-технічному училищі  до інваріантної складової профільної середньої освіти входить обов'язкове вивчення державної мови  у кількості, яка передбачена стандартом загальної середньої освіти академічного рівня. 

 Витяг зі  статті 21 Закону України  "Про забезпечення функціонування української мови як державної"  
Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної) в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.

5. В Лиманському професійно-технічному училищі наразі не навчаються особи, які належать до корінних народів, національних меншин, іноземці та особи без громадянства. У разі прийому на навчання таких осіб буде вирішуватись питання щодо створення належних умов для вивчення державної мови.

Витяг зі  статті 21 Закону України  "Про забезпечення функціонування української мови як державної"  
Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.

6. В училищі вивчається англійська мова як іноземна у рамках  інваріантної складової профільної середньої освіти   у кількості, яка передбачена стандартом загальної середньої освіти академічного рівня. Викладання іноземної мови в училищі здійснюється державною та іноземною мовами.

Витяг зі  статті 21 Закону України  "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти. 
Викладання іноземної мови в закладах освіти і на курсах з вивчення іноземних мов здійснюється відповідною іноземною або державною мовою.

7. В училищі  освітніми програмами не передбачено  викладання окремих предметів  двома чи більше мовами.

Витяг зі  статті 21 Закону України  "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
У закладах освіти відповідно до освітньої програми одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу..

8. В Лиманському ПТУ мови корінного народу, національної меншини  як окрема дисціпліна не вивчається на підставі відсутності заяв здобувачів освіти.  У випадку  надходження таких звертань  це питання буде вирішуватись в залежності від кільксті таких заяв на підставі діючого законодавства.

Витяг зі  статті 21 Закону України  "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
За бажанням здобувачів професійної (професійно-технічної), заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни.

 

 

   
Авторські права 2024 © Лиманське професійно-технічне училище. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна публічна ліцензія.
2006-2021 © Українська локалізація Joomla! Україна.
© ALLROUNDER