Сформувати вантажний поїзд - без цих дій перевезення вантажів взагалі неможливе.

 Лиманське професійно-технічне училище  здійснює підготовку кваліфікованих робітників з професії «Складач поїздів».  Основне місце роботи – парки  прийому та відправлення вантажних потягів залізничних станцій, станції та парки формування пасажирських вагонів, цехи залізничого сполучення на під`їзних коліях підприємств. Маневрова робота,  сумісна робота з диспетчерами, локомотивними бригадами, робота з сигналами, закріплення вагонів гальмівними башмаками та багато іншого  виконує складач поїздів.

    

Ознайомитись з професією допоможуть відеороліки

 

 

 

Кваліфікаційна характеристика професії "код 8312 Складач поїздів. Кваліфікація - 3 розряд"

Повинен знати:

посадову інструкцію складача поїздів та його помічника;

правила перевезень вантажів;

правила навантаження вантажів на відкритому рухомому складі  та пломбування вагонів і контейнерів;

порядок оформлення поїзних документів;

правила маневрової роботи;

правила і норми охорони праці та безпеки руху поїздів;

технічно-розпорядчий акт і технологічний процес станцій, що обслуговуються;

план формування поїздів;

 будову гальмових башмаків і правила користування ними;

 порядок переведення централізованих та нецентралізованих стрілок, що передані на місцеве керування;

основні знання про будову  вагонів і контейнерів;

план, профіль, спеціалізацію та місткість колій, розташування пунктів навантаження-вивантаження вагонів у маневрових районах, що обслуговуються.

Повинен уміти:

керувати рухом маневрового локомотива через радіозв’язок, подавати ручні та звукові сигнали;

 забезпечувати правильне розміщення і погодженість дій робітників, які беруть участь у виконанні маневрів;

 розформовувати – формувати  поїзди і групи вагонів;

 відчіпляти і причіпляти вагони до поїздів, подавати вагони на вантажно-розвантажувальні та інші спеціалізовані колії і прибирати їх з цих колій;

 переставляти вагони і поїзди з колії на колію, з парку в парк і передавати їх з однієї станції на іншу;

закріплювати та огороджувати поїзди і вагони, які стоять на коліях станції або під час зупинки на перегоні, гальмовими башмаками та ручними гальмами, і забирати їх з-під вагонів;

 брати участь у випробуванні автоматичних гальм поїздів;

 переводити під час маневрів централізовані стрілки, що не обслуговуються черговими стрілочного поста, або централізовані стрілки, які передані на місцеве керування;

 розчіплювати вагони під час розпуску поїздів із сортувальних гірок;

 регулювати швидкість насування в процесі розпуску поїзда залежно від ходових частин і ваги відчепу;

 обслуговувати збірні, вивізні, передавальні та господарчі поїзди;

 приймати, здавати та обслуговувати поїзди і вагони на коліях промислових підприємств;

 приймати та здавати перевізні документи на вагони та  ознайомлювати машиніста зі складом поїзда, що відправляється з натурним листом;

 перевіряти правильне формування поїзда та здійснювати комерційний огляд ешелону;

 забезпечувати безпеку руху, схоронність рухомого складу і вантажу;

 утримувати в чистоті і справності радіостанції, сигнальне приладдя.

 Загально професійні вимоги

Повинен:  

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; дотримуватися норм технологічного процесу;  не допускати браку у роботі; знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків; володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

При вступі  на навчання

Базова або повна загальна середня освіта.

Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «робітник з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин» за професією складача поїздів 3-го розряду або одержання професії безпосередньо на виробництві; без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника

Залізничний транспорт. У разі виконання маневрової роботи в малодіяльних районах промислового залізничного транспорту і обслуговування на залізницях господарчих поїздів.

Специфічні вимоги

Вік: прийняття на роботу, після закінчення строку навчання, здійснюється  відповідно до законодавства.

Стать: чоловіча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

 Медичні обмеження: Професія протипоказана особам з розсіяною увагою, поганим зором та слухом, хворобами опорно-рухового апарату, емоційно не стійким людям.

   
Авторські права 2023 © Лиманське професійно-технічне училище. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна публічна ліцензія.
2006-2021 © Українська локалізація Joomla! Україна.
© ALLROUNDER