Куди прямує вантаж? Хто знає відповідь?

Потяг з вантажними вагонами мчить по коліях. Скільки  в ньому вагонів; які ці вагони;  який в них вантаж і куди потрібно  його доставити;  зворотній рух вагонів; цілісність вантажу  та ще багато іншої інформації про вантажні перевезення  потрібно знати працівникам Укрзалізниці. Тому і існує така  професія.  На вантажних станціях працюють за комп`ютерами, на яких встановлено спеціальне програмне забезпечення,  оператори  станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів. До  їх основних обов`зків належить обробка інформації про кожен вагон, вантаж   -  щоб працівники сортувальних залізничних станцій мали можливість сформувати потяги за різними напрямками, своєчасно і без помилок доставити вантаж до отримувача.

Освітній процес проходить у сучасних класах, які оснащені необхідним обладнанням, приладами, сучасними комп`ютерами. Співпраця з підприємствами залізничного транспорту дозволяє закріпити отримані знання безпосередньо на  вантажних  залізничних станціях.

     

Випускники успішно реалізують отримані під час навчання теоретичні знання та практичні навички після закінчення училища  на вантажних станціях залізниць України.

Кваліфікаційна характеристика професії "код 4133  Оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів"

Завдання та обов’язки:

—       приймає, обробляє і передає інформацію щодо поїздів, вагонів, вантажів;

—       проводить натурну перевірку номерів вагонів у поїздах, їх умовну розмітку;

—       перевіряє відповідність перевізних документів даним телеграми-натурного листка та сітьовій розмітці вагонів;

—       коректує телеграму-натурний листок поїзда і сортувальний листок відповідно до результатів перевірки;

—       веде безперервний номерний облік наявності і розташування вагонів на коліях станції, підрахунок довжини і ваги накопичуваних груп вагонів;

—       складає натурний листок поїзда;

—       підбирає і пакетує перевізні документи, забезпечує їх схоронність;

—       перевіряє за документами дотримання встановлених норм прикриття вагонів, ваги й довжини поїздів, терміну доставки вантажу, пересування спеціального рухомого складу і вагонів з вантажем особливого призначення;

—       отримує з ЕОМ довідки й технологічні документи на поїзди, кодує дані вагонів, вантажу та вантажоотримувача;

—       веде встановлені форми станційної звітності та обліку вагонного парку, а також переходу вагонів між залізницями і дирекціями залізничних перевезень;

—       складає акти загальної форми, оформляє переадресування вагонів;

—       раціонально та ефективно організовує працю на робочому місці;

—       додержується норм технологічного процесу;

—       не допускає браку в роботі;

—       знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища;

—       додержується норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

—       знає і виконує виробничі (експлуатаційні) інструкції;

—       використовує в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Повинен знати:

—       правила технічної експлуатації залізниць України;

—       Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України;

—       Інструкцію з сигналізації на залізницях України;

—       накази та вказівки згідно з колом обов’язків;

—       технічно-розпорядчий акт і технологічний процес роботи станції;

—       правила складання натурного й сортувального листка, систему нумерації вагонів, єдину сітьову умовну розмітку вагонів, план формування поїздів, порядок кодування даних про вагони, вантаж, вантажоотримувачів, розклад руху поїздів;

—       порядок приймання, складання і передавання інформаційних макетів, порядок роботи ЕОМ, телетайпів, радіостанцій;

—       правила приймання, зберігання, здавання і конвертування перевізних документів, порядок складання облікових і звітних форм;

—       положення про дисципліну працівників залізничного транспорту;

—       правила внутрішнього трудового розпорядку;

—       правила й норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту;

—       положення про робочий час і час відпочинку  працівників залізничного транспорту;

–       принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці;

—       технологічний регламент;

—       ознаки браку в роботі;

—       вимоги нормативних актів про охорону навколишнього середовища;

—       норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт;

—       засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

—       вимоги виробничих (експлуатаційних) інструкцій.

    Кваліфікаційні вимоги.

      Оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації і перевізних документів:  повна загальна середня освіта та професійно- технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Старший оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації і перевізних документів:  повна загальна середня освіта та професійно- технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи на посаді оператора станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації і перевізних документів − не менше 2 років.

     Примітка. Посада старшого оператора вводиться за умови керування групою операторів.

   
Авторські права 2024 © Лиманське професійно-технічне училище. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна публічна ліцензія.
2006-2021 © Українська локалізація Joomla! Україна.
© ALLROUNDER