"Приймальник поїздів"  - одна з поширених професій  на залізничній станції

Основні обов`язки приймальника поїздів -  це огляд усіх вантажних вагонів, які прибувають на залізничну станцію, виявлення пошкоджень, цілісності вантажу та подальша обробка інформації про них; підготовка вагонів з вантажем для прямування на станцію призначення.

Здобувачі освіти Лиманського професійно-технічного училища мають можливість отримати цю кваліфікацію у складі  інтегрованої професії "Оператор станційного технологічного центру  з оброблення поїзної інформації та перевізних документів. Оператор поста централізації. Приймальник поїздів. Оператор комп`ютерного набору".
Освітній процес проходить на виробництві та  у навчальних кабінетах, які оснащені комп`ютерною технікою, навчальними макетами та усіма необхідними  пристосуваннями. 

     

Випускники училища отримують кваліфікацію  "Приймальник поїздів  3 розряду". Після закінчення училища можуть працювати в окремих підрозділах залізничного транспорту або на під`їзних коліях промислових підприємств.

Більш lдетально  знайомитись з професією допоможе відеоролик.

 

 Кваліфікаційна характеристика  професії "код 8312  Прймальник поїздів. Кваліфікація  3 розряд".

Завдання та обов’язки:

—       оглядає вантажні вагони в комерційному відношенні для встановлення наявності запірно-пломбувальних пристроїв ЗПП (пломб), щільності закривання люків і дверей піввагонів і критих вагонів, бортів платформ, правильності розміщення і кріплення вантажів на відкритому рухомому складі, щільності закриття кришок верхніх люків і т. ін. у поїздах, які прибувають та сформовані;

—       оглядає поїзди в комерційному відношенні з метою виявлення та усунення комерційних несправностей, які загрожують безпеці руху поїздів і схоронності вантажів, що перевозяться; керує роботою щодо їх усунення та контролює усунення комерційних несправностей;

—       повідомляє про виявлені комерційні несправності, усунення яких потребує перевантаження або перевірки схоронності вантажу;

—       видає наряд маневровому диспетчеру на відчеплення несправних вагонів;

—       визначає обсяг робіт з усунення комерційних несправностей і порядок їх виконання, бере участь у перевірках стану і наявності вантажу у вагонах і контейнерах;

—       навішує ЗПП (пломби) на вагони після усунення комерційних несправностей і записує у книгу пломбування;

—       оформляє в установлених випадках акти загальної форми і підготовляє оперативні повідомлення про неохоронні перевезення;

—       записує результати огляду поїзда і вагонів у книгу реєстрування комерційних несправностей;

—       здійснює контроль та вживає заходів до скорочення термінів простою рухомого складу;

—       бере участь у розслідуванні випадків пропускання вагонів з комерційними несправностями;

—       раціонально та ефективно організовує працю на робочому місці;

—       додержується норм технологічного процесу;

—       не допускає браку в роботі;

—       знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища;

—       додержується норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

—       знає і виконує виробничі (експлуатаційні) інструкції;

—       використовує в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

 Повинен знати:

—       правила комерційного огляду поїздів і вагонів;

—       правила безпеки і порядок ліквідації аварійних ситуацій з  небезпечними вантажами за умови перевезення їх залізницями;

—       технологічний процес роботи пункту комерційного огляду;

—       будову вантажної частини вагонів різних типів;

—       технічні умови навантаження і кріплення вантажів;

—       правила перевезень вантажів;

—       порядок складання актів загальної форми й рапортів на складання комерційних актів;

—       технологічний процес роботи станції;

—       правила охорони праці;

–       принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці;

—       технологічний регламент;

—       ознаки браку в роботі;

—       вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища;

—       норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт;

—       засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

—       вимоги виробничих (експлуатаційних) інструкцій.

 3 розряд

−  у разі комерційного огляду вагонів на під’їзних коліях станцій, які не мають пунктів комерційного огляду, на пунктах комерційного огляду залізничних станцій 2 класу.

    Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

 

   
Авторські права 2024 © Лиманське професійно-технічне училище. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна публічна ліцензія.
2006-2021 © Українська локалізація Joomla! Україна.
© ALLROUNDER